Trang chủ - Bóng đá trực tuyến kèo nhà cái

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

SLOGAN HOẠT ĐỘNG:

TẬN TÂM CỦA ĐIỀU DƯỠNG – CHĂM SÓC HÔM NAY – SỨC KHỎE NGÀY MAI”

 

  Vị trí: Tầng trệt Khu Hành chính bóng đá trực tuyến kèo nhà cái , số 100 đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, TP Cà Mau.

 

Email: [email protected]

 

  1. Hình thành

Phòng Điều dưỡng là một trong bốn phòng chức năng của bệnh viện và được hình thành từ những ngày đầu thành lập bóng đá trực tuyến kèo nhà cái theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức của  bóng đá trực tuyến kèo nhà cái , và chính thức hoạt động từ đầu năm 2022.

NHÂN SỰ:

Tổng số 7 viên chức: 01 CN. Phó phòng phụ trách phòng, 2 CĐĐD Và 4 hộ lý.

  1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
  2. CHỨC NĂNG:

Phòng điều dưỡng là một phòng chức năng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban giám đốc về tổ chức, điều hành, giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

  1. NHIỆM VỤ:

2.1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:

– Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;

– Xây dựng các mô hình chăm sóc phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.

2.2. Quản lý điều hành chuyên môn:

– Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng quy định tại Thông tư này;

– Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.

2.3. Quản lý nhân sự:

– Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện;

– Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định tại Thông tư này và Thông tư liên tịch số  ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y phù hợp với phạm vi hoạt động của bệnh viện;

– Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng;

– Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa;

– Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

2.4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

– Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

– Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

– Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới;

– Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định;

– Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục; tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo;

– Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

2.5. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

– Duy trì và phát triển hệ thống điều dưỡng, kỹ thuật viên đảm bảo hoạt động chất lượng và hiệu quả, xây dựng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện.

– Cải thiện chất lượng chăm sóc nhằm đem lại sự hài lòng cho người bệnh.
– Xây dựng đội ngũ điều dưỡng có kỹ năng giao tiếp tốt và chuyên nghiệp.

– Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

– Đào tạo và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

– Duy trì công tác đào tạo, tăng cường đào tạo liên tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên. Khuyến khích Cử nhân điều dưỡng học sau đại học chuyên ngành điều dưỡng.                                      .
– Tăng cường năng lực quản lý, điều hành của hệ thống điều dưỡng, kỹ thuật viên trưởng                                                                                                                    .
– Tiếp tục bổ sung, cập nhật và chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật điều dưỡng, áp dụng thống nhất trong Bệnh viện.

Chúng tôi đội ngũ nhân viên phòng điều dưỡng cam kết mang lại thái độ phục vụ thân thiện nhất, chất lượng chăm sóc tốt nhất, môi trường làm việc chuyên nghiệp nhất.