Trang chủ - Bóng đá trực tuyến kèo nhà cái

Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện

TIẾP ĐOÀN SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU ĐẾN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI TỈNH CÀ MAU

Thực hiện quyết định số 3168/QĐ-BYT ngày 29/11/2022 của Bộ Y tế về Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người…

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022 PHẦN A. HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH (19) CHƯƠNG A1. CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH (6) CHƯƠNG A2. ĐIỀU KIỆN…