Trang chủ - Bóng đá trực tuyến kèo nhà cái

TIẾP ĐOÀN SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU ĐẾN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI TỈNH CÀ MAU

Thực hiện quyết định số 3168/QĐ-BYT ngày 29/11/2022 của Bộ Y tế về Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022. Hôm nay, ngày 06 tháng 01 năm 2023. Đoàn kiểm tra chất lượng bệnh viện của Sở Y tế Cà Mau do Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Quang Khóa – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn cùng với các thành viên của đoàn đã tiến hành phúc tra các nội dung tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh tại bóng đá trực tuyến kèo nhà cái .

Đoàn đã tiến hành phúc tra, đánh giá 07 nội dung theo tinh thần Quyết định số 3168/QĐ-BYT mà Bệnh viện đã tự kiểm tra đánh giá.

Qua đó, phần lớn thống nhất cao các nội dung bệnh viện tự chấm.

Qua công tác kiểm tra thực tế đoàn đã chỉ ra được những tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề nghị Bệnh viện cần quan tâm đầu tư chuyển đổi số, trang thiết bị cho công tác giám sát, đào tạo cán bộ chuyên trách, tăng cường phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng dịch vụ đang thực hiện, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, xây dựng bệnh viện thông minh, bệnh viện không giấy tờ và cải thiện hơn nữa trong công tác làm hài lòng người bệnh trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận những khó khăn vướng mắc của bệnh viện và sẽ đề xuất cấp trên tìm biện pháp tháo gỡ nhằm đưa bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển.

Bài viết liên quan